Clementia

Zariadenie sociálnych služieb Kovarce

”Hodnota človeka nie je v tom, čo urobil pre seba, ale pre iných”

Naše zariadenie sa nachádza v príjemnom prostredí neďaleko mesta Topoľčany pod pohorím Tribeč.

Sme tu pre ľudí, ktorí potrebujú celodennú ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť a nie sú schopní si túto starostlivosť zabezpečiť v domácom prostredí. Stávajú sa sociálne odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby.

Každý občan, ktorý navštívi ,,CLEMENTIA“, ZSS Kovarce je vítaný, radi mu poskytneme potrebné informácie o zariadení a budeme nápomocní pri vybavovaní dokumentácie potrebnej na umiestnenie v ZSS.

Je v našom osobnom záujme, aby naši klienti žili v príjemnom prostredí, príjemnej komunite a aby im bola poskytovaná osobná starostlivosť našimi erudovanými pracovníkmi.

S cieľom skvalitniť a rozšíriť poskytované služby našim obyvateľom organizujeme pre nich rôzne spoločenské podujatia – výlety, účasť na hudobných koncertoch, tanečné zábavy, rôzne workshopy a tvorivé dielne. Fotografie z týchto podujatí si môžete pozrieť na našej stránke v priečinku ,,z nášho života“.

„CLEMENTIA“, Zariadenie sociálnych služieb Kovarce

„Človek nežije iba z lásky, ktorú prijíma, ale hlavne z tej, ktorú daruje.“ M. Teresa

Poslanie

Poskytovať kvalitné sociálne služby v súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách podľa §38 ako „domov sociálnych služieb“ a §39 ako „špecializované zariadenie“.

Strategická vízia

Udržiavanie a rast kvality poskytovaných sociálnych služieb orientovaných predovšetkým na podporu samostatnosti a spokojnosti PSS.
Ľudskou a odbornou podporou sprevádzať PSS tak, aby primerane svojim schopnostiam aktívne sa podieľal na rozvoji svojich zručností a zapájaní sa do prirodzeného života v spoločnosti.

Cieľ

Zlepšovanie kvality života prijímateľov sociálnych služieb zlepšením materiálno technických podmienok, podporovaním ich samostatnosti a sebarealizácie za účasti odborného personálu.

KRITÉRIUM