Clementia

Zariadenie sociálnych služieb Kovarce

”Hodnota človeka nie je v tom, čo urobil pre seba, ale pre iných”

Naše zariadenie sa nachádza v príjemnom prostredí neďaleko mesta Topoľčany pod pohorím Tribeč.

Sme tu pre ľudí, ktorí potrebujú celodennú ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť a nie sú schopní si túto starostlivosť zabezpečiť v domácom prostredí. Stávajú sa sociálne odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby.

Každý občan, ktorý navštívi ,,CLEMENTIA“, ZSS Kovarce je vítaný, radi mu poskytneme potrebné informácie o zariadení a budeme nápomocní pri vybavovaní dokumentácie potrebnej na umiestnenie v ZSS.

Je v našom osobnom záujme, aby naši klienti žili v príjemnom prostredí, príjemnej komunite a aby im bola poskytovaná osobná starostlivosť našimi erudovanými pracovníkmi.

S cieľom skvalitniť a rozšíriť poskytované služby našim obyvateľom organizujeme pre nich rôzne spoločenské podujatia – výlety, účasť na hudobných koncertoch, tanečné zábavy, rôzne workshopy a tvorivé dielne. Fotografie z týchto podujatí si môžete pozrieť na našej stránke v priečinku ,,z nášho života“.