Clementia

Zariadenie sociálnych služieb Kovarce

”Hodnota človeka nie je v tom, čo urobil pre seba, ale pre iných”

Naše zariadenie sa nachádza v príjemnom prostredí neďaleko mesta Topoľčany pod pohorím Tribeč.

Sme tu pre ľudí, ktorí potrebujú celodennú ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť a nie sú schopní si túto starostlivosť zabezpečiť v domácom prostredí. Stávajú sa sociálne odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby.

Podľa akých kritérií sa hodnotia kasína na Slovensku?

Prvým krokom je kontrola legálnej činnosti klubu. Prevádzky, ktoré fungujú na základe platnej licencie, používajú certifikovaný softvér, spolupracujú priamo so spoľahlivými prevádzkovateľmi - vývojármi platformy a herného obsahu, ako aj majú spravodlivú finančnú politiku a poskytujú spoľahlivú prevádzkovú technickú podporu. Solídne inštitúcie uchovávajú všetky údaje o zákazníkoch v prísnej dôvernosti pomocou šifrovania a elektronických archívov chránených heslom. Pri vkladaní veľkých súm peňazí slovenské kasína na https://onlinecasino-sk-24.com vyžadujú overenie používateľa na ochranu pred podvodmi a neoprávneným prístupom. Inštitúcia by tiež mala zabezpečiť nepretržitý prístup k oddeleniu zákazníckej podpory prostredníctvom rôznych komunikačných prostriedkov, aby bolo možné okamžite vyriešiť všetky problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť. Hráči by mali mať prístup k rôznym menám vrátane národných mien a známych a spoľahlivých platobných systémov. Rýchle spracovanie žiadostí o odstúpenie od zmluvy a dodržiavanie lehôt uvedených v dohode je jedným z hlavných argumentov v prospech online kasín na Slovensku. Kluby, ktoré si neplnia svoje povinnosti a odkladajú platby pod neopodstatnenými zámienkami, odborníci okamžite vyradia. Licencovaný softvér je dôležitou súčasťou spravodlivého hrania. Originálny vývoj od popredných svetových spoločností v oblasti hazardných hier zaručuje: súlad s vyhláseným RTP; Kvalitná grafika, animácie a zvuk; Nemožnosť zasahovať do činnosti RTC.

Každý občan, ktorý navštívi ,,CLEMENTIA“, ZSS Kovarce je vítaný, radi mu poskytneme potrebné informácie o zariadení a budeme nápomocní pri vybavovaní dokumentácie potrebnej na umiestnenie v ZSS.

Je v našom osobnom záujme, aby naši klienti žili v príjemnom prostredí, príjemnej komunite a aby im bola poskytovaná osobná starostlivosť našimi erudovanými pracovníkmi.

S cieľom skvalitniť a rozšíriť poskytované služby našim obyvateľom organizujeme pre nich rôzne spoločenské podujatia – výlety, účasť na hudobných koncertoch, tanečné zábavy, rôzne workshopy a tvorivé dielne. Fotografie z týchto podujatí si môžete pozrieť na našej stránke v priečinku ,,z nášho života“.

„CLEMENTIA“, Zariadenie sociálnych služieb Kovarce

„Človek nežije iba z lásky, ktorú prijíma, ale hlavne z tej, ktorú daruje.“ M. Teresa

Poslanie

Poskytovať kvalitné sociálne služby v súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách podľa §38 ako „domov sociálnych služieb“ a §39 ako „špecializované zariadenie“.

Strategická vízia

Udržiavanie a rast kvality poskytovaných sociálnych služieb orientovaných predovšetkým na podporu samostatnosti a spokojnosti PSS.
Ľudskou a odbornou podporou sprevádzať PSS tak, aby primerane svojim schopnostiam aktívne sa podieľal na rozvoji svojich zručností a zapájaní sa do prirodzeného života v spoločnosti.

Cieľ

Zlepšovanie kvality života prijímateľov sociálnych služieb zlepšením materiálno technických podmienok, podporovaním ich samostatnosti a sebarealizácie za účasti odborného personálu.

KRITÉRIUM