2. Objednávky

20. marec 2018

Objednávky 2018

31. december 2017

Objednávky 2017

12. október 2017

Objednávky 2016

3. Faktúry

02. január 2018

Faktúry 2018

31. december 2017

Faktúry 2017

04. október 2017

Faktúry 2016

5. Zmluvy 2017

29. december 2017

Hydina a hydinové výrobky

28. december 2017

Servis zdvíhacích zariadení

06. december 2017

Oprava parkovacej plochy

20. november 2017

Stravné poukážky

11. september 2017

Potraviny

11. september 2017

Konzervárenské výrobky

06. september 2017

Ovocie a zelenina

04. september 2017

Tonery

28. júl 2017

Pekárenské výrobky

10. júl 2017

Kancelárske potreby

03. apríl 2017

Servis PC

27. marec 2017

Revízia elektro

26. január 2017

BOZP

6. Zmluvy 2016

30. december 2016

Mrazené potraviny

11. marec 2016

Potraviny

01. marec 2016

Kolektívna zmluva

29. február 2016

Oprava kanalizácie

22. február 2016

Oprava strešnej krytiny

11. február 2016

Pracovné pomôcky

11. január 2016

Čistiace prostriedky

7. Súhrné správy

27. apríl 2018

1. štvrťrok 2018

02. január 2018

4. štvrťrok 2017

04. október 2017

3. štvrťrok 2017

04. júl 2017

2. štvrťrok 2017

13. apríl 2017

1. štvrťrok 2017

04. január 2017

4. štvrťrok 2016

13. október 2016

3. štvrťrok 2016

13. júl 2016

2. štvrťrok 2016

13. apríl 2016

1. štvrťrok 2016

8. EON

18. apríl 2018

Výpočet EON za rok 2017

27. február 2018

EON

9. Výberové konania