1. Profil verejného obstarávateľa

3. Kolektívne zmluvy

28. február 2019

Kolektívna zmluva 2019

10. júl 2018

Kolektívna zmluva 2018

10. júl 2018

Kolektívna zmluva 2017

10. júl 2018

Kolektívna zmluva 2016

10. júl 2018

Kolektívna zmluva 2015

10. júl 2018

Kolektívna zmluva 2014

4. Objednávky

11. február 2020

Objednávky 2020

11. február 2019

Objednávky 2019

28. január 2019

Objednávky 2018

31. december 2017

Objednávky 2017

12. október 2017

Objednávky 2016

5. Faktúry

11. február 2020

Faktúry 2020

10. február 2020

Faktúry 2019

28. január 2019

Faktúry 2018

31. december 2017

Faktúry 2017

04. október 2017

Faktúry 2016

6. Zmluvy 2020

02. január 2020

Zber kuchynského odpadu

Zmena zmluvy o poskytovaní služby - zber kuchynského odpadu, zmena nastala v množstve odobratého odpadu.

9. Zmluvy 2017

29. december 2017

Hydina a hydinové výrobky

28. december 2017

Servis zdvíhacích zariadení

06. december 2017

Oprava parkovacej plochy

20. november 2017

Stravné poukážky

11. september 2017

Potraviny

11. september 2017

Konzervárenské výrobky

06. september 2017

Ovocie a zelenina

04. september 2017

Tonery

28. júl 2017

Pekárenské výrobky

10. júl 2017

Kancelárske potreby

03. apríl 2017

Servis PC

27. marec 2017

Revízia elektro

26. január 2017

BOZP

10. Zmluvy 2016

11. Súhrné správy

30. január 2019

4. štvrťrok 2018

12. október 2018

3. štvrťrok 2018

12. júl 2018

2. štvrťrok 2018

27. apríl 2018

1. štvrťrok 2018

02. január 2018

4. štvrťrok 2017

04. október 2017

3. štvrťrok 2017

04. júl 2017

2. štvrťrok 2017

13. apríl 2017

1. štvrťrok 2017

04. január 2017

4. štvrťrok 2016

13. október 2016

3. štvrťrok 2016

13. júl 2016

2. štvrťrok 2016

13. apríl 2016

1. štvrťrok 2016

12. EON

11. február 2020

EON

11. február 2020

Výpočet EON za rok 2019

14. január 2019

Výpočet EON za rok 2018

18. apríl 2018

Výpočet EON za rok 2017

14. Výberové konania