1. Cenník úhrad za poskytované sociálne služby

2. Profil verejného obstarávateľa

3. Oznámenie protispoločenskej činnosti

01. december 2023

Smernica sa vydáva v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ( ďalej len „ zákon č. 54/2019 Z. z.“), ktorý upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu alebo v inom obdobnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti.

5. Kolektívne zmluvy

10. marec 2023

Kolektívna zmluva 2023

18. február 2022

Kolektívna zmluva 2022

22. február 2021

Kolektívna zmluva 2021

21. február 2020

Kolektívna zmluva 2020

28. február 2019

Kolektívna zmluva 2019

10. júl 2018

Kolektívna zmluva 2018

10. júl 2018

Kolektívna zmluva 2017

10. júl 2018

Kolektívna zmluva 2016

10. júl 2018

Kolektívna zmluva 2015

10. júl 2018

Kolektívna zmluva 2014

6. Objednávky

01. júl 2024

Objednávky 2024

01. január 2024

Objednávky 2023

10. január 2023

Objednávky 2022

13. január 2022

Objednávky 2021

03. január 2022

Objednávky 2022

04. január 2021

Objednávky 2020

02. január 2020

Objednávky 2019

28. január 2019

Objednávky 2018

31. december 2017

Objednávky 2017

12. október 2017

Objednávky 2016

7. Faktúry

01. júl 2024

Faktúry 2024

01. január 2024

Faktúry 2023

10. január 2023

Faktúry 2022

13. január 2022

Faktúry 2021

03. január 2022

Faktúry 2022

29. jún 2021

Faktúry 2019

04. január 2021

Faktúry 2020

28. január 2019

Faktúry 2018

31. december 2017

Faktúry 2017

04. október 2017

Faktúry 2016

8. Darovacie zmluvy

13. jún 2023

INMEDIA, s. r. o. 2023

14. január 2022

Torbia 1_2022

02. júl 2021

Torbia 1_2021

15. máj 2020

Torbia 2_2020

31. január 2020

Torbia 1_2020

08. november 2019

Torbia 4_2019

02. september 2019

Torbia 3_2019

23. august 2019

Torbia 2_2019

07. jún 2019

Torbia 1_2019

16. máj 2019

Nadácia EPH

07. november 2018

Torbia 6_2018

10. október 2018

Torbia 5_2018

04. júl 2018

Torbia 4_2018

30. máj 2018

Torbia 3_2018

04. apríl 2018

Torbia 2_2018

14. marec 2018

Torbia 1_2018

9. Výzvy na predkladanie cenových ponúk vo verejnom obstarávaní za rok 2024

06. február 2024

Prenájom obytných kontajnerov

10. Výzvy na predkladanie cenových ponúk vo verejnom obstarávaní za rok 2023

11. Výzvy na predkladanie cenových ponúk vo verejnom obstarávaní za rok 2022

07. november 2022

Pracovné pomôcky na upratovanie

02. november 2022

Potraviny

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - nadlimitná zákazka ,,Potraviny" pre ,,CLEMENTIA", ZSS Kovarce

30. august 2022

Potraviny

13. Výzvy na predkladanie cenových ponúk vo verejnom obstarávaní za rok 2021

14. Zmluvy 2021

30. december 2021

Hydina a hydinové výrobky

13. december 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 853/2021 podľa § 9 ods. 3 a 4 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z.

07. december 2021

Vitamínové doplnky

03. november 2021

Šatníkové skrine do šatne

01. október 2021

Oprava dlažby - vstup kuchyňa

13. september 2021

Potraviny

10. september 2021

Oprava oplotenia

06. september 2021

Ovocie a zelenina

23. august 2021

Oprava vstupu na parkovisko

16. júl 2021

Náter radiátorov a potrubia a hygienická maľovka

Zmluva o dielo - Náter radiátorov a potrubia a hyginiecká maľovka

02. júl 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva o poskytnutí dotácie z MPSVR SR - odmena pre zamestnancov, ktorí boli v karanténe ,,infekčný príplatok"

13. máj 2021

Maliarske a natieračské práce

Hygienická maľovka na II. oddelení

30. apríl 2021

Pranie, čistenie a žehlenie

Pranie, čistenie a žehlenie posteľnej bielizne a osobných odevov klientov a pracovného oblečenia zamestnancov

27. apríl 2021

Dohoda o spolupráci - odmena za činnosť pre asistenta sčítania obyvateľov

Dohoda o spolupráci uzatvorená na naplnenie Zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov, bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov

18. Zmluvy 2017

29. december 2017

Hydina a hydinové výrobky

28. december 2017

Servis zdvíhacích zariadení

06. december 2017

Oprava parkovacej plochy

20. november 2017

Stravné poukážky

11. september 2017

Potraviny

11. september 2017

Konzervárenské výrobky

06. september 2017

Ovocie a zelenina

04. september 2017

Tonery

28. júl 2017

Pekárenské výrobky

10. júl 2017

Kancelárske potreby

03. apríl 2017

Servis PC

27. marec 2017

Revízia elektro

26. január 2017

BOZP

19. Zmluvy 2016

20. Súhrné správy

30. január 2019

4. štvrťrok 2018

12. október 2018

3. štvrťrok 2018

12. júl 2018

2. štvrťrok 2018

27. apríl 2018

1. štvrťrok 2018

02. január 2018

4. štvrťrok 2017

04. október 2017

3. štvrťrok 2017

04. júl 2017

2. štvrťrok 2017

13. apríl 2017

1. štvrťrok 2017

04. január 2017

4. štvrťrok 2016

13. október 2016

3. štvrťrok 2016

13. júl 2016

2. štvrťrok 2016

13. apríl 2016

1. štvrťrok 2016

21. EON

22. február 2024

EON za rok 2023

28. február 2023

EON

28. február 2022

Výpočet EON za rok 2022

25. február 2021

Výpočet EON za rok 2020

11. február 2020

Výpočet EON za rok 2019

14. január 2019

Výpočet EON za rok 2018

18. apríl 2018

Výpočet EON za rok 2017

23. Výberové konania

24. Dokumenty v súvislosti s pandémiou COVID-19

19. máj 2022

Návštevný poriadok

Dokument postupu spolupráce s rodinou počas pandémie. Dokument je platný od 18.5.2022.

06. máj 2020

Krízový plán COVID-19

25. Zriaďovacia listina a organizačná štruktúra ,,CLEMENTIA", ZSS Kovarce

01. september 2023

Organizačná štruktúra

09. jún 2022

Zriaďovacia listina

26. Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb

28. apríl 2023

Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb ku dňu 28.4.2023

Uvedený dokument je aktualizovaný vždy k poslednému dňu kalendárneho mesiaca.

27. Zmluvy PSS 2016

26. október 2016

Štefan Bojda

Zmluva o platení časti úhrady za sociálnu službu

28. Zmluvy PSS 2017

22. august 2017

Adrián Šoka

Zmluva o platení časti úhrady za sociálnu službu

21. august 2017

Viliam Kyšták

Zmluva o platení časti úhrady za sociálnu službu

13. jún 2017

Jozef Rozsypal

Zmluva o platení časti úhrady za sociálnu službu

29. Zmluvy PSS 2018

05. december 2018

Miroslav Matušík

Zmluva o platení časti úhrady za sociálnu službu

28. máj 2018

Štefan Antala

Zmluva o platení časti úhrady za sociálnu službu

20. marec 2018

Juraj Kramný

Zmluva o platení časti úhrady za sociálnu službu

30. Zmluvy PSS 2019

14. január 2019

Viliam Gabovič

Zmluva o platení časti úhrady za sociálnu službu

31. Zmluvy PSS 2020

29. október 2020

Ivan Čimo

Zmluva o platení časti úhrady za sociálnu službu

02. september 2020

Jozef Lukáč

Zmluva o platení časti úhrady za sociálnu službu

17. august 2020

Ján Vadkerti

Zmluva o platení časti úhrady za sociálnu službu

32. Zmluvy PSS 2021

22. február 2021

Radovan Zradula

Zmluva o platení časti úhrady za sociálnu službu

18. február 2021

Peter Kopáč

Zmluva o platení časti úhrady za sociálnu službu

33. Zmluvy PSS 2022

01. apríl 2022

Miroslav Szabo

15. február 2022

Miroslav Lieskovský

Archív