ZÁKAZ NÁVŠTEV

Na základe aktuálnej epidemiologickej situácie s pandémiou COVID-19 a v súlade s Pandemickým plánom vydaným Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorého súčasťou je COVID semafor sa odporúča zákaz návštev v ,,CLEMENTIA“, Zariadení sociálnych služieb Kovarce s platnosťou od 1. novembra 2021.

Bližšie informácie Vám poskytneme na telefónnom čísle 038/53612 32 – Mgr. Mária Ďuríková.

V Kovarciach, dňa 28.10.2021
Ing. Štefan Kerek- riaditeľ ZSS