CLEMENTIA

Zariadenie sociálnych služieb Kovarce

SNP 11, 956 15 Kovarce
IČO: 00356891
DIČ: 2021248625
Tel.: 038/5316 118
E-mail: stefan.kerek@clementiazss.sk
Email: stefan.kerek@clementiazss.sk
Štatutárny zástupca:
Ing. Štefan Kerek - riaditeľ
Tel.: 0918371728
Email: stefan.kerek@clementiazss.sk
Sociálny úsek
Vedúca sociálneho úseku - Mgr. Zuzana Kršková
Tel.: 038/5316 119
Email: zuzana.krskova@clementiazss.sk
Zdravotný úsek
Vedúca sestra - Mgr. Mária Ďuríková
Tel.: 038/53612 32
Email: maria.durikova@clementiazss.sk
Ekonomický úsek
Ekonómka - Janka Kopecká
Referentka správy majetku - Mgr. Katarína Macková
Tel.: 038/53612 39
Email: janka.kopecka@clementiazss.sk 
Práca a mzdy
Soňa Tomanová
Tel.: 038/ 5327 481
Email: Sona.Tomanova@zssharlekyn.sk
Stravovacia prevádzka
Vedúca stravovacej prevádzky - Eva Fikselová
Tel.: 038/53612 31
Email: eva.fikselova@clementiazss.sk

Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov:

espoločnosti, s.r.o.

zast.: Ing. Ľubomír Hric, tel.: +421904423047, e-mail: gdpr@espolocnosti.sk

Rudohorská 33, 974 11  Banská Bystrica

IČO: 46239782