CLEMENTIA

Zariadenie sociálnych služieb Kovarce

11, 956 15  Kovarce
IČO: 00356891
DIČ: 2021248625
Tel.: 038/53612 37
E-mail: milos.klacansky@clementiazss.sk 
Štatutárny zástupca:
Mgr. Miloš Klačanský - riaditeľ
Tel.: 0918371728
        038/ 53 612 37
Email: milos.klacansky@clementiazss.sk
Sociálny úsek
Oddelenie 038/5316119
Vedúca sociálneho úseku - Mgr. Zuzana Kršková
Tel.: 038/53 612 40
Email: zuzana.krskova@clementiazss.sk
Zdravotný úsek
Oddelenie 038/5316118
Vedúca sestra - Mgr. Mária Ďuríková
Tel.: 038/53612 32
Email: maria.durikova@clementiazss.sk
Ekonomický úsek
Ekonómka - Janka Kopecká
Tel.: 038/53612 39
Email: janka.kopecka@clementiazss.sk 
Referentka správy majetku - Aneta Domanická
Tel.: 0918 489 139
Email: aneta.domanicka@clementiazss.sk 
Práca a mzdy
Ing. Marcela Babincová
Tel.: 0918 489 139
Email: marcela.babincova@clementiazss.sk 

 

Stravovacia prevádzka
Vedúca stravovacej prevádzky - Eva Fikselová
Tel.: 038/53612 31
Email: eva.fikselova@clementiazss.sk

Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov:

espoločnosti, s.r.o.

zast.: Ing. Ľubomír Hric, tel.: +421904423047, e-mail: gdpr@espolocnosti.sk

Rudohorská 33, 974 11  Banská Bystrica

IČO: 46239782

Zodpovedná osoba na oznamovanie protispoločenskej činnosti:

Janka Kopecká

„CLEMENTIA“ ZSS Kovarce

11, 956 15  Kovarce

E-mail: oznamovanie@clementiazss.sk