Maškarný ples

01. marec 2017

Naše zariadenie každý rok organizuje Maškarný ples pre klientov zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Plesu sa tradične zúčastňujú pracovníci a klienti týchto zariadení: ,,CLEMENTIA", ZSS Kovarce, ,,HARLEKÝN", ZSS Topoľčany, ,,BENEFIT", ZSS Ľudovítova, ,,V KAŠTIELI...