Maškarný ples

01. marec 2017

Naše zariadenie každý rok organizuje Maškarný ples pre klientov zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Plesu sa tradične zúčastňujú pracovníci a klienti týchto zariadení: ,,CLEMENTIA", ZSS Kovarce, ,,HARLEKÝN", ZSS Topoľčany, ,,BENEFIT", ZSS Ľudovítova, ,,V KAŠTIELI", ZSS Horné Obdokovce, ,,SVETLO", ZSS Olichov, ,,HARMÓNIA", ZSS Horné Štitáre a HUMANITY - CSP Veľká Lehôtka.

Tento rok ako vždy sa naši klienti predstavili s vystúpením, ktoré súviselo s obdobím pochovávania basy. Nasledovala zábava a tanec pri hudbe, ktorá k fašiangom neodmysliteľne patrí. Všetci sme sa spoločne v dobrej nálade a príjemnej atmosfére zabávali do večerných hodín. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník Maškarného plesu v Kovarciach. Týmto chceme poďakovať našim sponzorom, bez ktorých by sa táto akcia nemohla konať. Sme šťastní, že stále existujú ľudia, ktorí aj touto formou pomáhajú robiť ľudí umiestnených v sociálnych zariadeniach šťastnými.