Mikuláš 2023

21. december 2023

Ako každý rok, aj tento rok prišiel Mikuláš a priniesol krásne balíčky pre našich chlapcov - PSS. Veľké ĎAKUJEME patrí pedagógom a žiakom ZŠ Kovarce, ktorí nám pripravili pre každého jedného klienta krásne balíčky. Ďalšie ĎAKUJEME patrí speváckej skupine Nezábudka, ktorá svojím krásnym vystúpením spríjemnila čakanie na príchod Mikuláša. Nakoniec veľké ĎAKUJEM patrí aj každému jednému zamestnancovi, ktorí priložili ruku k dielu, aby sme vytvorili príjemný zážitok našim klientom.