,,CLEMENTIA DAY"

15. august 2022

V stredu 3. augusta sa v „CLEMENTIA“, Zariadení sociálnych služieb Kovarce uskutočnil druhý ročník športovo – zábavného dopoludnia „CLEMENTIA DAY“. V tento deň sa v Kovarciach zišli zástupcovia zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja: „BENEFIT“ ZSS Ľudovítová, „DOMUM“ ZSS Krškany, „HARLEKÝN“ ZSS Topoľčany, „HARMÓNIA“ ZSS Horné Štitáre, „SVETLO“ ZSS Olichov, a samozrejme domáce družstvo "CLEMENTIA", ZSS Kovarce. Spestrením celého podujatia bolo vystúpenie hudobnej skupiny DUKÁT, ktorá hrala nielen na počúvanie, ale všetci prítomní si od srdca zaspievali známe hity a zatancovali si. Po súťaži bolo pre všetkých pripravené pohostenie – guláš,  obložené chlebíky, koláče, zákusky, ovocie a čapovala sa kofola a nealko pivo. Naši zamestnanci a sponzori sa opäť postarali o našich hostí, za čo im aj touto cestou vyslovujeme úprimné ďakujeme.  Po súťažiach a pohostení prišlo na rad vyhodnotenie. Každá súťažná disciplína bola vyhodnotená zvlášť. Najúspešnejším družstvom sa stali domáci súťažiaci a získali putovný pohár VÍŤAZ  CLEMENTIA DAY 2022. Každé mužstvo bolo ohodnotené za preukázanú odvahu, šikovnosť a snahu počas zábavno – športového podujatia diplomom a veľkým balíkom plným dobrôt a sladkostí. I keď víťazom tohto ročníka sa tento rok opäť  stali domáci, hrdinami tohto dňa boli všetci zúčastnení. Veríme, že budúci rok sa opäť stretneme a víťazný pohár poputuje ďalej. Počas „CLEMENTIA DAY“ sme zažili príjemné chvíle v kruhu milých ľudí a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.