MAŠKARNÝ PLES 2020

26. február 2020

Ako sa už stalo milou tradíciou, fašiangové dni zakončujú obyvatelia zariadení sociálnych služieb (nielen) v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK zábavou pri maškarnom plese v KD Kovarce. Prítomným hosťom sa dňa 25. 02. 2020 prihovoril riaditeľ zariadenia Štefan Kerek, vedúca odboru sociálnych vecí NSK Erika Róžová a starosta obce Kovarce Andrej Čopík. Následne nás pobavili domáci obyvatelia, členovia divadelnej skupiny ZSS Kovarce, divadelnou scénkou „Ako išiel-nešiel Jano BASA do sveta“.

Po úvodných slovách sa mohla začať zábava ako sa patrí. Zástupcovia pozvaných zariadení sa predviedli v svojich maskách, poriadne vytancovali na parkete pri kvalitnej hudbe v podaní skupiny Dukát a dosýta sa pritom najedli všakovakých dobrôt, ktoré navarili šikovné ruky našich kuchárok.

Teší nás, že kamarátstva obyvateľov rôznych ZSS sú stále živé, veď na plesové stretnutie do Kovariec sa všetci už dávno tešili. Avšak, takéto príjemné stretnutie by nebolo možné uskutočniť bez pričinenia veľkej skupiny ochotných ľudí. Sme radi, že sa opäť našli sponzori s obetavým ľudským srdcom, ktorí nás podporili svojimi darmi. Aj touto cestou im úprimne ďakujeme. Zároveň vyjadrujeme vďaku všetkým zamestnancom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do náročnej prípravy a samotnej realizácie tohto podujatia.