,,CLEMENTIA DAY 2019"

07. október 2019

Vo štvrtok 26. septembra 2019 sa v „CLEMENTIA“, Zariadení sociálnych služieb Kovarce uskutočnil prvý ročník športovo – zábavného dopoludnia „CLEMENTIA DAY“. V tento deň sa v Clementii zišli zástupcovia zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja: „HARLEKÝN“ ZSS Topoľčany, „SVETLO“ ZSS Olichov, „PLATAN“ ZSS Lontov, „DOMUM“ ZSS Krškany a samozrejme domáce družstvo "CLEMENTIA", ZSS Kovarce. Stretli sme sa ráno o deviatej hodine, aby sme si pri rôznych zábavných aj športových disciplínach, ktoré pripravili zamestnanci úseku pracovno-záujmových aktivít, zmerali svoje sily, ale hlavne, aby sme si užili kopec zábavy. Pre všetkých bolo pripravené vynikajúce pohostenie – obložené chlebíky, škvarkové pagáče, kapustnica s údeným mäsom a klobásou, zákusky, ovocie a čapovala sa kofola a nealko pivo. Naši zamestnanci a sponzori sa opäť postarali pre našich hostí o to najdôležitejšie, za čo im aj touto cestou vyslovujeme úprimné ,,ďakujeme“.

Po súťažiach a pohostení prišlo na rad vyhodnotenie. Každá súťažná disciplína bola vyhodnotená zvlášť a jednotliví súťažiaci boli ocenení zlatými, striebornými a bronzovými medailami. So ziskom 3 zlatých, 1 striebornej a 1 bronzovej medaile sa najúspešnejším družstvom stali domáci súťažiaci z "CLEMENTIA", ZSS Kovarce. Všetci členovia víťazného družstva získali medaily VÍŤAZ CLEMENTIA DAY 2019 a putovný pohár.

Každé mužstvo bolo ohodnotené za preukázanú odvahu, šikovnosť a snahu počas zábavno – športového podujatia diplomom a veľkým balíkom plným dobrôt a sladkostí. Najvyššie ohodnotené družstvo a teda víťazom tohto ročníka sa tento rok opäť stali domáci, aj keď hrdinami tohto dňa boli všetci zúčastnení. Veríme, že budúci rok sa opäť stretneme a víťazný pohár poputuje ďalej. Počas „CLEMENTIA DAY“ sme zažili príjemné chvíle v kruhu milých ľudí a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.