Projekt ,,Futbalový sen o rovnoprávnosti"

02. október 2019

„CLEMENTIA“ Zariadenie sociálnych služieb Kovarce

oznamuje verejnosti,

že  NADÁCIA EPH

finančne podporila náš projekt s názvom

„Futbalový sen o rovnoprávnosti“

sumou 2.000,- €.

Vďaka tomuto projektu sme mohli zakúpiť kompletné značkové futbalové dresy a obuv pre našich klientov, ktorí sa venujú predovšetkým futbalu, a aj iným športovým aktivitám.

V takýchto dresoch, kde je okrem sponzorského loga tlačou umiestnený názov zariadenia a obce, môžu naši klienti dôstojne a hrdo reprezentovať predovšetkým seba a zariadenie v ktorom bývajú, a v neposlednom rade aj samotnú obec Kovarce.

Týmto vyjadrujeme Nadácii EPH vďaku za finančnú podporu.