OSKAR 2018

18. jún 2018

Klienti nášho zariadenia sa každoročne zúčastňujú celokrajskej prehliadky dramatickej tvorby obyvateľov v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK s názvom ,,Oskar".

Tento rok sme sa stali víťazmi tohto podujatia s predstavením ,,Stroj času". Z tohto úspechu sa veľmi tešíme a poďakovanie patrí účinkujúcim klientom: Erik Alman, Milan Bencala, Jozef Hubka, Miroslav Jurikovič, Marián Kačina, Marcel Krajčovič, René Rác, Juraj Toráč a Imre Tóth a tiež zamestnancom, ktorí toto predstavenie s účinkujúcimi nacvičovali a vymysleĺi.