Maškarný ples 2018

28. február 2018

V utorok 13. 02. 2018, deň pred popolcovou stredou sa stretli klienti zariadení sociálnych služieb NSK pri maškarnom plese v Kovarciach. Zariadenie sociálnych služieb „CLEMENTIA“ Kovarce tradične pozýva klientov a zástupcov ôsmych zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja. Napriek tomu, že niektorí naši kamaráti sa nemohli pre chorobu tohto plesu zúčastniť, stretlo sa nás dosť na to, aby sme v radostnej atmosfére ukončili fašiangové obdobie poriadnou zábavou. Naši obyvatelia v úvode predviedli svoje umelecké schopnosti v kultúrnom programe, ktorý si pod vedením zamestnancov pripravili a potom už nič nestálo v ceste poriadnej zábave. Do tanca nám až do večerných hodín výborne hrala skupina DUKÁT, o chutné jedlo sa postarali štedrí sponzori a naše kuchárky.

Sponzorom a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a realizácii tohto podujatia, zo srdca ďakujeme. Sme radi, že podporujete dobré myšlienky na pomoc tým, ktorí sú na vašu pomoc odkázaní.