Nové terapeutické pomôcky na Snoezelen terapiu

16. október 2017

Nadácia EPH podporila náš projekt s názvom ,,Rozširujeme možnosti sociálnej rehabilitácie" sumou 4 500 €.

Pomocou projetku, ktorý sa uskutočnil vďaka podpore z Nadácie EPH sme mohli pre našich klientov zakúpiť kvalitné vybavenie do Snoezelen miestnosti.